چالش و پارادوکس قانون و اخلاق

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما«قانون» به مجموعه ای از باید و نباید هایی گفته میشود که توسط نمایندگان مردم و از طرف آنها به منظور ایجاد و برقراری نظم در جامعه بر مردم حاکم میگردد و ازطریق سازمانی بنام دولت که مسؤلین آن منتخب همان مردم است ، اجرا میگردد. 

«اخلاق» اما به مجموعه ای از باید و نباید های فردی گفته میشود که هر شخص براساس عقل و فهمش برای خودش انتخاب می‌کند تا بتواند به بهترین وجه امور فردی و اجتماعی اش را مدیریت کند و زندگی معقول و آرامی را برای خود رقم بزند. 

بدیهی است اخلاق خوب ، اخلاقی است که از چارچوب قانون فراتر نرود. 

حال با این تعریف از قانون و اخلاق شما بگویید : 

آن بانویی که می خواهد در جامعه بدون حجاب «روسری» ظاهر شود ، اشتباه میکند یا آن قانونی که او را ملزم می‌کند با حجاب «روسری» ظاهر شود ؟ در این مورد خاص قانون اشتباه است یا اخلاق ؟


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها